verzekeringeninfo

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Wat is een Verzekering

Wat is een Verzekering

Een Verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekeringnemer de financiŽle gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen.

Art. 7:925 BW beschrijft een verzekering als volgt: Een Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoelang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering.

Uit de definitie valt af te leiden waaraan een overeenkomst moet voldoen om een verzekering te zijn. Er zijn twee partijen, de ene partij bestaan uit een de verzekeraar en de partij uit een verzekeringnemer die samen de overeenkomst aangaan.

Door Frank Bats i.s.m verzekeringeninfo.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 22 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?